Pasta

  CategoriesNamePriceBuyhf:categories
  Asparagus and feta tartR75.00
  pasta
  Spinach and feta tartR60.00
  pasta
  Penne Napolitana parevR85.00
  pasta
  Penne napolitana milkR105.00
  pasta
  Tuna Lasagna smallR110.00
  pasta
  Tuna Lasagna mediumR170.00
  pasta
  Buttternut panzarotti 400gR95.00
  pasta
  Buttternut panzarotti with cheese 400gR115.00
  pasta
  Melanzane (parev)400gR85.00
  pasta
  Gnocchi napolitana (parev) 400gR85.00
  pasta
  Melanzane with cheese 400gR105.00
  pasta
  Gnocchi napolitana with cheese 400gR105.00
  pasta
  Mac n cheese 400gR105.00
  pasta